Studii universitare de licență

Programul este adresat atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta maximă 23 de ani, care își doresc o carieră în domeniul securității naționale.

Pentru anul universitar 2024-2025, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” organizează cursuri universitare de licență, după cum urmează:

Pentru formarea ofițerilor operativi – specializarea Operațiuni de intelligence

Pentru formarea ofițerilor analiști – specializarea Studii de securitate și informații

Candidații interesați se pot înscrie în procesul de selecție, prin transmiterea, până la data de 31.12.2023, a unui CV, la adresa [email protected] cu titlul „Licență ANIMV Nume și prenume” și cu precizarea, în corpul e-mail-ului, a localității unde le este mai facilă contactarea de către un reprezentant HR al SRI.

În urma promovării tuturor etapelor procesului de selecție, candidații validați vor participa la concursul de admitere.

Detalii privind calendarul, numărul de locuri și metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de licență vor fi publicate pe site-ul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”.

Detalii privind selecția pe www.sri.ro.

* Procesul de selecție a candidaților pentru studii universitare de licență la ANIMV pe locurile dedicate altei instituții decât SRI se organizează de către instituția respectivă.

** În acest interval, vor fi publicate Oferta Publică de Școlarizare și Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere în anul 2024-2025.
*** Înmatricularea se va realiza conform Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de admitere în anul 2024-2025.


Studii universitare de masterat profesional

Studiile universitare de masterat profesional se adresează absolvenților de studii de licență care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informații.

Conform Legii 199/2023 privind învățământul superior (art.35, pct.8, lit.c), pot opta pentru înscriere la examenul de admitere la masteratul profesional inclusiv candidații care au mai urmat o formă de pregătire similară (program de studii universitare de master), cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat.

Pentru anul universitar 2024-2025, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” organizează studii universitare de masterat, după cum urmează:

Pentru formarea ofițerilor operativi – specializarea Intelligence și securitate națională

Pentru formarea ofițerilor analiști – specializarea Analiză de Intelligence

Candidații interesați se vor înscrie în procesul de selecție, prin transmiterea unui CV la adresa [email protected] cu titlul „Masterat ANIMV Nume și prenume” și cu precizarea, în corpul e-mail-ului, a localității unde le este mai facilă contactarea de către un reprezentant HR al SRI.

În urma promovării tuturor etapelor procesului de selecție, candidații validați vor participa la concursul de admitere la masteratul profesional, iar cei declarați ADMIS vor fi încadrați la data de 01.10.2024.

Calendarul, numărul de locuri și metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de masterat profesional vor fi publicate pe site-ul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”.

Detalii privind selecția pe www.sri.ro.

* În acest interval, vor fi publicate Oferta Publică de Școlarizare și Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere în anul 2024-2025.
** Înmatricularea se va realiza conform Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de admitere în anul 2024-2025.