Intelligence şi Cultura de Securitate 2023 (ICS) – Conferință Științifică Studențească

Pe 9 mai a.c., la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” (ANIMV), a avut loc o Conferință Științifică Studențească Intelligence și Cultura de Securitate (ICS). Această manifestare anuală are scopul de a promova activitățile de cercetare ale studențiilor Școlii Doctorale și de a oferi un cadru academic în acestea să fie dezbătute cu studenți din alte universități. În plus, conferința a fost deschisă și studenților masteranzi interesați de domeniul de studii doctorale.

Evenimentul a fost organizat pe cinci paneluri care au abordat teme precum Amenințări cibernetice de securitate națională, Tehnologii emergente în context de securitate națională, Dinamica echilibrului dintre actorii statali și non-statali în domeniul securității, Abordări narative și discursive în studiile de securitate și Cooperarea în domeniul intelligence și strategii militare.

În deschiderea conferinței, domnul prof. univ. dr. Adrian-Liviu IVAN, rectorul ANIMV, a subliniat importanța pe care o asemenea platformă de dialog o are pentru studenții doctoranzi interesați de studiile de intelligence și securitate, dar și pentru promovarea domeniului respectiv în mediul academic. În completare, doamna prof. univ. dr. Irena CHIRU, directorul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, a deschis sesiunea de dialog și a accentuat importanța interacțiunii dintre studenții care au preocupări comune în domeniile de studii.

Discuțiile au fost aplicate, iar fiecare panel a fost o ocazie pentru studenți de a adresa reciproc întrebări referitoare la temele alese, la conținutul articolelor și la obiectivele și metodele de cercetare științifică aplicate.

În închiderea evenimentului, domnul prof. univ. dr. Ioan DEAC, directorul Școlii Doctorale din ANIMV, a încheiat sesiunea, a mulțumit invitaților, a încurajat participanții în demersurile științifice viitoare și a oferit certificatele de participare.