În perioada 30.09.2015-16.12.2015, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” organizează programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Managementul activității de protecție a infrastructurilor critice”

Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă ”Managementul activității de protecție a infrastructurilor critice” se adresează membrilor instituțiilor cu atribuții de legiferare în domeniul securității naționale pe dimensiunea protecției infrastructurilor critice naţionale/europene.
Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, prin obiectivele sale, conduce la dobândirea competenţelor necesare dezvoltării cadrului legislativ național privind protecția infrastructurilor critice naţionale/europene.