În perioada 17 – 28.10.2016, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” organizează programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Protecția informațiilor clasificate”

Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă ”Protecţia informaţiilor clasificate” se adresează persoanelor care desfășoară sau urmează să desfășoare activități care presupun accesul la informații clasificate.

Cursanții vor dobândi cunoștințe privind protecția informațiilor clasificate și se vor familiariza cu cadrul legislativ și instituțional aferent domeniului. Totodată, aceștia își vor dezvolta capacități de management al activităților de pregătire, desfășurare, control și îndrumare în domeniul protecției informațiilor clasificate și își vor consolida perspectiva asupra structurii de securitate și asupra modalităților de relaționare între autoritatea de securitate desemnată și șefii structurilor/funcționarilor de securitate.

Înscrierile la colocviul de admitere se vor desfășura în perioada 05 – 12.10.2016, de luni până vineri, între orele 09:00 – 13:00, la secretariatul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Mai multe detalii se regăsesc în secțiunea Studii – Programe postuniversitare.