În data de 31.03.2016, în cadrul programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă ,,Managementul activităților de protecție a infrastructurilor critice”, derulat de Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul”

În data de 31.03.2016, în cadrul programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă ,,Managementul activităţilor de protecţie a infrastructurilor critice”, derulat de Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul”, a avut loc o amplă dezbatere pe domenii specifice protecției infrastructurilor critice la nivel european.

În cadrul dezbaterii, care i-a avut ca invitați pe dl. FERENC SUBA, vicepreședinte al European Network and Information Security Agency (ENISA) și pe dl. AUREL FONDOȘ, secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării din Republica Moldova, s-au prezentat teme de un real interes precum interdependența și reziliența infrastructurilor critice energetice europene, managementul riscului în protecția infrastructurilor critice, cu accent pe importanța realizării securității cibernetice a infrastructurilor critice naționale/europene.

Discuţiile generate de aceste subiecte au reliefat, atât lectorilor cât şi cursanţilor, importanţa pe care o au activităţile de asigurare a protecţiei infrastructurilor critice în arhitectura de securitate locală, regională şi globală, dar şi noile provocări determinate de dinamica ameninţărilor asimetrice. În acest context, a fost subliniat rolul parteneriatelor dintre organismele şi statele europene în definirea soluţiilor la provocările actuale ale securităţii europene: securitatea nucleară, securitatea cibernetică, securitatea în zona extinsă a Mării Negre, securitatea rutelor de aprovizionare cu energie a Europei.