În data de 12 decembrie 2014 a avut loc conferința de lansare a proiectului strategic „OSCINT XXI – Inovare pentru calitate în învățământul preuniversitar din regiunile Sud Vest Oltenia, București-Ilfov, Sud-Est, Sud Muntenia”

În data de 12 decembrie 2014 a avut loc conferința de lansare a proiectului strategic „OSCINT XXI – Inovare pentru calitate în învăţământul preuniversitar din regiunile Sud Vest Oltenia, București-Ilfov, Sud-Est, Sud Muntenia”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect care își propune să contribuie la dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii.
Evenimentul a beneficiat de prezența doamnei Liliana Preoteasa, subsecretar de stat pentru învățământul preuniversitar în cadrul Ministerului Educației Naționale. De asemenea, au luat cuvântul reprezentanții instituției beneficiare, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, ai celor două instituții partenere, Casa Corpului Didactic Dolj și Casa Corpului didactic Brăila, precum și experți ai proiectului, în prezența unui public numeros format din exponenți ai grupului țintă.

Cu acest prilej, domnul conferențiar universitar doctor Niculae Iancu, Rectorul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, a subliniat necesitatea introducerii metodelor și instrumentelor specifice OSCINT (open source, competitive intelligence) pentru îmbunătățirea actului didactic, prin formare/perfecționare adecvată odată cu actualizarea cadrului metodologic. În context, domnia sa a precizat că prezența Academiei, ca beneficiar, este în acord cu principala sa misiune de furnizor de servicii educaționale în sfera intelligence-ului și de promotor al instrumentelor inovative ale societății cunoașterii. Astfel, dezvoltarea și promovarea intelligence-ului educațional bazat pe tehnologii colaborative la toate nivelurile sistemului de invățământ este aportul natural și firesc al ANIMV în cadrul proiectului, beneficiarii direcți fiind cadrele didactice din regiunile specificate.

Reprezentantul Ministerului Educației Naționale la eveniment, doamna Liliana Preoteasa, a evidențiat necesitatea sistemului educațional de a se adapta unei societăți în perpetuă schimbare, în care dascălii nu mai au monopolul asupra cunoașterii, în care aceștia sunt chemați să creeze profunzime din avalanșa de cunoaștere și să transmită elevilor nu atât informație, cât un mod de a gândi și de a problematiza. De asemenea, domnia sa a subliniat necesitatea unei colaborări mai strânse între sistemul educațional și mediul de afaceri, astfel încât să fie posibilă o corectă estimare a nevoilor viitoare pe piața forței de muncă.

Proiectul este continuarea unui demers similar derulat de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, OSCINT 2009, și se adresează unui grup de aproximativ 1200 de personane, personal didactic din învățământul secundar inferior și superior, care vor parcurge un program de formare continuă bazat pe resurse digitale și pe metode inovative, specifice societății cunoașterii. Prin creșterea competențelor profesionale ale cadrelor didactice se va contribui, în perspectivă, la introducerea unor instrumente precum platforme colaborative, e-learning, conținut digital în învățământul preuniversitar și, prin aceasta, la promovarea unei educații moderne și de calitate.