În atenția candidaților la programele universitare de master de cercetare

PLANIFICARE COLOCVIU ADMITERE

MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR DE SECURITATE NAŢIONALĂ

Sâmbătă –  08.10.2016: acces poartă – 830 – 1430

Sala – Amfiteatrul A1, Corp K

Litera A-M

Duminică – 09.10.2016: acces poartă – 830 – 1230

Sala – Amfiteatrul A1, Corp K

Litera N-Z

 

MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ÎN COMBATEREA TERORISMULUI

Sâmbătă –  08.10.2016: acces poartă – 830 – 1430

Sala – Amfiteatrul A2, Corp K

Litera A-M

Duminică – 09.10.2016: acces poartă – 830 – 1230

Sala – Amfiteatrul A2, Corp K

Litera N-Z

 

INTELLIGENCE COMPETITIV

Sâmbătă –  08.10.2016: acces poartă – 900– 1400

Corp K – sala 2

 

INTELLIGENCE COMPETITIV ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Sâmbătă –  08.10.2016: acces poartă – 900– 1400

Corp K – sala 3