În atenția candidaților la colocviul de admitere la studiile universitare de master de cercetare

În vederea susținerii colocviului de admitere la programele universitare de master de cercetare la programele Managementul informațiilor de securitate națională, Managementul informațiilor în combaterea terorismului, Relații internationale și studii de intelligence, organizat de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” în perioada 23 – 24 septembrie 2017, vă comunicăm că vă puteți prezenta într-una din cele două zile, la alegere, la sediul ANIMV din șoseaua Odăi nr. 20, sector 1, București, până cel târziu la ora 08:00.