Evenimene științifice studențești, aprilie 2016

Aceste evenimente au reprezentat tot atâtea oportunităţi pentru studenţii noştri de a lua cunoştinţă cu preocupările ştiinţifice ale colegilor lor de la alte universităţi, de a dezbate într-o atmosferă de emulaţie intelectuală teme de interes comun şi de a stabili sau consolida relaţii de colaborare.
Pe lângă numeroasele distincţii şi premii obţinute individual, din participarea la schimbul de idei prilejuit de conferinţele sus-menţionate au avut de câştigat toţi participanţii şi, în ansamblu, întreaga noastră comunitate academică.