Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” anunţă deschiderea programului de conferinţe lunare ale Şcolii doctorale, evenimente ce își propun să supună dezbaterii tematici de interes pentru studenţii doctoranzi, dar şi pentru specialiştii din domeniul Informaţii şi Securitate Naţională.

Programul de conferinţe lunare reprezintă una dintre etapele procesului de reafirmare a identităţii Şcolii doctorale din cadrul Academiei noastre, proces demarat odată cu deschiderea anului universitar, în scopul creării premiselor pentru performanță și competitivitate în mediul academic naţional.

În cadrul programului, în data de 01.02.2017, ora 15.00, la sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, se va desfăşura conferinţa cu titlul De la „sfârşitul vacanţei strategice” la „sfârşitul lumii”: schimbarea ordinii internaţionale, susţinută de dl conf. univ. dr. Iulian Fota, director al Colegiului Național de Informații.

Domnia sa va prezenta elemente ale teoriei explicative referitoare la schimbarea ordinii internaţionale cu scopul de a facilita înţelegerea transformărilor actuale ale sistemului global şi consecinţelor asupra României şi securităţii sale naţionale.