Deschiderea anului universitar pentru studii doctorale

La 18 octombrie 2016, a avut loc deschiderea oficială a anului universitar al Școlii Doctorale din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”. La eveniment au participat directorul Serviciului Român de Informații, dl Eduard Hellvig, rectorul Academiei, dl col. Niculae Iancu, noul coordonator al activității Școlii Doctorale din cadrul ANIMV, prof. univ. dr. Adrian Ivan, reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, precum și ai mediului academic național.

Deschiderea anului universitar a marcat și începutul unui proces de reașezare și reafirmare a identității și activității Școlii Doctorale din cadrul ANIMV, prin asumarea responsabilității pentru activitatea desfășurată până în prezent și prin statuarea obiectivelor de performanță, în spiritul eticii și calității academice.

Transparența, ca proces pro-activ, respectarea standardelor de rigoare academică, interconectarea cu parteneri naționali și internaționali, crearea premiselor pentru competitivitatea Școlii Doctorale din cadrul ANIMV, se regăsesc în preocupările constante ale conducerii Academiei și Servicului și s-au numărat printre mesajele transmise cu prilejul acestui eveniment.

Academia participă, prin domeniul abordat în cadrul Școlii Doctorale, Informații și securitate națională, la producerea de cunoaștere și la diseminarea acesteia către comunitatea profesională și către societatea civilă, pentru o mai bună înțelegere a riscurilor de securitate cu care ne confruntăm, ca serviciu și ca societate, la nivel național și regional.