Concursuri pentru ocuparea unor posturi didactice și de cercetare (anul universitar 2021 – 2022, semestrul I)

Pentru obţinerea gradului didactic, candidaţii vor trebui să îndeplinească, după caz, condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi de standardele minimale de ocupare a postului didactic, specifice funcţiei didactice scoase la concurs, stabilite prin Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Încadrarea în Serviciul Român de Informaţii şi numirea pe postul scos la concurs sunt condiţionate de promovarea unor etape de selecţie specifice instituţiei, în conformitate cu Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu completările şi modificările ulterioare, şi cu reglementările interne în vigoare.

Etapele de selecţie menţionate vor avea loc preliminar desfăşurării primei probe de concurs şi promovarea acestora reprezintă condiţie obligatorie pentru participarea la concurs.

Relaţii suplimentare la telefon: 037.772.1512.

Metodologia organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare aici.

POSTURI DIDACTICE SCOASE LA CONCURS ȘI FIȘELE DE CONCURS


Asistent universitar poziția 57 – Departamentul de Științe Sociale

Candidat

Anca Savu – CV, Fişă de verificare a îndeplinirii standardelor, Listă de lucrări


Cercetător ştiinţific gradul III poziția 124 – Institutul Național de Studii de Intelligence

Tematică la alegere:

  1. Inovaţii teoretice – studii critice de intelligence
  2. O perspectivă critică asupra modelelor alternative de control al calităţii serviciilor de informaţii
  3. Istoria serviciilor de informaţii româneşti – implicaţii şi perspective în procesul de transformare instituţională
  4. Tendinţe emergente ale fenomenului de polarizare socială şi radicalizare la nivel european şi modele inovative de consolidare a rezilienţei societale

Candidat

Claudia Lascateu – CV, Fişă de verificare a îndeplinirii standardelor, Listă de lucrări


POSTURI DIDACTICE SCOASE LA CONCURS ȘI FIȘELE DE CONCURS

Cercetător ştiinţific gradul III poziția 125 – Institutul Național de Studii de Intelligence

Cercetător ştiinţific gradul III poziția 129 – Institutul Național de Studii de Intelligence