Concursuri pentru ocuparea de posturi didactice şi de cercetare

Pentru obţinerea gradelor didactice şi de cercetare, candidaţii vor trebui să îndeplinească, după caz, condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare, de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, de Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi de Ordinul ministrului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu completările şi modificările ulterioare.

Încadrarea în Serviciul Român de Informaţii, pe oricare din posturile scoase la concurs, este condiţionată de promovarea unor etape de selecţie specifice instituţiei, în conformitate cu Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu completările şi modificările ulterioare, şi cu reglementările interne în vigoare.

Relaţii suplimentare la telefon: 037.772.1382 (pentru funcțiile didactice), 037.772.1117 / 037.772.1171 (pentru funcțiile de cercetare).

Metodologia organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

 

posturi didactice și de cercetare scoase la concurs și fișele de concurs

FACULTATEA DE INFORMAŢII

 Departamentul de psihologie şi ştiinţele comunicării

 1. Conferențiar universitar, poziţia 22, disciplinele: Strategii de comunicare în situații de criză; Managementul informațiilor. Legislație și reglementare
 2. Lector universitar, poziţia 24, disciplinele: Consiliere psiho-educaţională; Tehnici de optimizare a comportamentului uman
 3. Asistent universitar, poziţia 26, disciplinele: Psihologie judiciară; Psihologie socială.

 

FACULTATEA DE STUDII DE INTELLIGENCE

Departamentul de analiză de informaţii

Compartimentul 1 – Metode de analiză de informaţii

 1. Conferențiar universitar, poziţia 44, disciplinele: Succes şi eşec în contraspionaj; Metode de analiză de informaţii
 2. Lector universitar, poziţia 46, disciplinele: Tehnici de valorificare a informaţiilor (informarea); Analiza reţelelor sociale
 3. Asistent universitar, poziţia 47, disciplinele: Analiza în proiecte de securitate şi operaţiuni informative; Analiza de risc

Compartimentul 2 – Analiză integrată, prognoză şi informare

Asistent universitar, poziţia 51, disciplinele: Bazele analizei de intelligence; Probabilităţi şi statistică matematică

 

Departamentul de ştiinţe sociale şi ştiinţe politice

 1. Conferențiar universitar, poziţia 57, disciplinele: Protecţia infrastructurilor critice; Geopolitică şi globalizare
 2. Lector universitar, poziţia 60, disciplinele: Economie generală; Riscuri economico-financiare şi securitate naţională
 3. Lector universitar, poziţia 63, disciplinele: Stat de drept, democraţie şi securitate naţională; Politici comparate
 4. Asistent universitar, poziţia 66, disciplinele: Securitate şi guvernare; Modelare şi simulare în analiza de intelligence

 

Departamentul de studii de securitate şi studii de intelligence

 1. Conferențiar universitar, poziţia 73, disciplinele: Managementul riscurilor de securitate; Etică în intelligence
 2. Conferențiar universitar, poziţia 76, disciplinele: Logică şi teoria argumentării; Managementul reputaţiei şi avantajul competitiv
 3. Lector universitar, poziţia 78, disciplinele: Structura conflictelor internaţionale în secolul XXI; Agresiuni informaţionale în era globalizării
 4. Lector universitar, poziţia 79, disciplinele: Introducere în intelligence; Intelligence modern
 5. Asistent universitar, poziţia 81, disciplinele: Introducere în problematica securităţii; Ameninţări asimetrice – manifestare şi răspuns
 6. Asistent universitar, poziţia 82, disciplinele: Informatică aplicată în activitatea de informaţii; Securitate şi putere în spaţiul cibernetic

 

 DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRĂINE

 1. Lector universitar, poziţia 109, disciplina: Limba engleză
 2. Asistent universitar, poziţia 111, disciplinele: Limba engleză; Limba chineză
 3. Lector universitar, poziţia 115, disciplina: Limba franceză
 4. Asistent universitar, poziţia 116, disciplina: Limba rusă – Limba engleză

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STUDII DE INTELLIGENCE

Departamentul I – Studii de securitate

Compartimentul 1 – Politici de securitate

Cercetător ştiinţific gr. III, poziţia 159, aria tematică: Politici de securitate

 

Departamentul II – Studii de intelligence

Compartimentul 1 – Intelligence strategic

Cercetător ştiinţific gr. III, poziţia 168, aria tematică: Intelligence strategic