Concursuri pentru ocuparea de posturi didactice şi de cercetare – Sem II 2016 – 2017

Pentru obţinerea gradelor didactice şi de cercetare, candidaţii vor trebui să îndeplinească, după caz, condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare, de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, de Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi de Ordinul ministrului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu completările şi modificările ulterioare.

Încadrarea în Serviciul Român de Informaţii, pe oricare din posturile scoase la concurs, este condiţionată de promovarea unor etape de selecţie specifice instituţiei, în conformitate cu Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu completările şi modificările ulterioare, şi cu reglementările interne în vigoare.

Relaţii suplimentare la telefon: 037.772.1144 / 037.772.1379 (pentru funcțiile didactice), 037.772.1252 / 037.772.1296 (pentru funcțiile de cercetare).

 

Metodologia organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare aici.

 

posturi didactice și de cercetare scoase la concurs și fișele de concurs

FACULTATEA DE INFORMAȚII

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

  1. Asistent universitar, poziţia 25, disciplinele: Consiliere psiho-educaţională; Tehnici de optimizare a comportamentului uman.

FACULTATEA DE STUDII DE INTELLIGENCE

DEPARTAMENTUL DE STUDII DE SECURITATE ŞI STUDII DE INTELLIGENCE

  1. Conferențiar universitar, poziţia 76, disciplinele: Managementul riscurilor de securitate; Managementul organizaţiei de securitate naţională
  2. Asistent universitar, poziţia 81, disciplinele: Introducere în intelligence; Structura conflictelor internaţionale în secolul XXI
  3. Asistent universitar, poziţia 82, disciplinele: Stat de drept, democraţie şi securitate naţională; Fundamente de drept cu aplicabilitate în domeniul securităţii naţionale

DEPARTAMENTUL LIMBI STRĂINE

  1. Asistent universitar, poziţia 111, disciplinele: Limba chineză; Dezvoltarea competenţelor lingvistice pentru activitatea de cooperare

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STUDII DE INTELLIGENCE

DEPARTAMENTUL STUDII DE INTELLIGENCE

Compartimentul Transformarea Intelligence

  1. Cercetător ştiinţific gr. III, poziţia 172, aria tematică: Transformarea Intelligence