Concurs posturi didactice şi de cercetare,  în semestrul I al anului universitar 2023-2024

Facultatea de Informaţii
Departamentul de Ştiinţe Sociale

 • ASISTENT UNIVERSITAR, Poziţia 62

Discipline de concurs: Introducere în studii de intelligence, Introducere în studii de securitate, Intelligence şi politica de securitate, Instituţii de securitate, Cultură media şi intelligence.

FIȘA DE CONCURS

Facultatea de Studii de Intelligence
Departamentul de Studii de Securitate şi Leadership

 • ASISTENT UNIVERSITAR, Poziţia 21

Discipline de concurs:Comunicare de influenţare socială, Guvernanţa securităţii, Sisteme de intelligence, Comunicare de influenţare strategică, Ameninţări hibride: forme de manifestare şi strategii de combatere.

FIȘA DE CONCURS

Institutul Naţional de Studii de Intelligence

 • CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC, Poziţia 128

Aria tematică: Studii de intelligence şi securitate, domeniu ştiinţific: Informaţii şi securitate naţională.

FIȘA DE CONCURS

 • ASISTENT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, Poziţia 129

Aria tematică: Studii de intelligence şi securitate, domeniu ştiinţific: Informaţii şi securitate naţională.

FIȘA DE CONCURS

 • ASISTENT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, Poziţia 129/1

Aria tematică: Studii de intelligence şi securitate, domeniu ştiinţific: Informaţii şi securitate naţională.

FIȘA DE CONCURS


METODOLOGIE OCUPARE POSTURI DIDACTICE SI DE CERCETARE

NOTE:

 1. Pentru obținerea gradelor didactice și de cercetare, candidatii vor trebui să îndeplinească, după caz, condițiile prevăzute de Legea învăţământului superior nr. 199/2023, de Hotărârea Guvernului
  nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior
  , cu completările și modificările ulterioare, precum și de standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, stabilite prin Metodologia organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Academia Națională de Informaţii „Mihai Viteazul”.
 2. Încadrarea în Serviciul Român de Informații și numirea pe posturile scoase la concurs sunt condiționate de promovarea unor etape de selecţie specifice instituției, în conformitate cu Legea
  nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
  , cu completările și modificările ulterioare, și cu reglementările interne în vigoare.

Etapele de selecție menționate vor avea loc preliminar desfășurării primei probe de concurs și promovarea acestora reprezintă condiție obligatorie pentru participarea la concurs.

Relații suplimentare la adresa de email: [email protected] sau telefon: 037.772.1101.