Concurs pentru ocuparea funcției de director al CSUD

În temeiul art. 11 alin. (3) din Codul studiilor de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 3 august 2011, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) în domeniul „Informaţii şi securitate naţională”, ce va avea loc în data de 07.03.2017, ora 1000, la sediul instituţiei.

La concursul pentru ocuparea funcţiei de director al CSUD pot participa numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Secretariatul Academiei, tel. 037.772.1377, 037.772.1378.

Calendarul concursului

Metodologia de desemnare a directorului CSUD