În temeiul art. 11 alin. (3) din Codul studiilor de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din data de 3 august 2011, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, ce va avea loc la 23.04.2018, începând cu ora 1000, la sediul instituţiei, din Şoseaua Odăi nr. 20, sector 1, Bucureşti.

Condiţiile de participare la concurs şi documentele ce trebuie depuse de candidaţi pentru constituirea dosarului sunt precizate în Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat.

Calendarul concursului

  1. Înaintarea solicitării de depunere a candidaturii și depunerea dosarului, la sediul Academiei, până la data de 26.03.2018, ora 1200.
  2. Comunicarea avizului juridic candidaților, până la data de 02.04.2018.
  3. Comunicarea rezultatului verificărilor specifice, până la data de 16.04.2018.
  4. Desfășurarea concursului la data de 23.04.2018, începând cu ora 1000.
  5. Afişarea rezultatului concursului, în data de 23.04.2018, ora 1500.
  6. Depunerea contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatului concursului – termen limită 24.04.2018, ora 1500.
  7. Afişarea rezultatului final, în maximum 48 de ore de la primirea contestaţiilor – termen limită 26.04.2018, ora 1500.

 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Secretariatul Academiei, tel. 037.772.1377, 037.772.1144.