Aplicare dispoziții O.U.G. nr. 41/2016

În vederea aplicării dispozițiilor O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, vă comunicăm că adresa de e-mail, pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate în vederea furnizării unui serviciu public de către Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, este [email protected].