Comunicat de presă

Cu privire la condițiile de absolvire a Colegiul Național de Informații (CNI), în cazul domnului Teodorovici Orlando Eugen – seria I/2013, la nivelul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” a fost instituită o comisie de specialitate care a verificat respectarea procedurilor de obținere a diplomei de absolvire. De asemenea, în urma deciziei comune a conducerii ANIMV şi CNI, Comisia a demarat verificări în privința tuturor absolvenților acestor cursuri, de la înființarea CNI și până în prezent. Menționăm că pe parcursul verificărilor, activitatea Colegiului National de Informații este suspendată.

Comisia de specialitate certifică următoarele aspecte referitoare la modul în care domnul Teodorovici Eugen Orlando a parcurs etapele aferente programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Colegiul National de Informații”:

  • a depus cerere și dosar de înscriere la colocviul de admitere;
  • a fost prezent și a susținut colocviul de admitere;
  • a încheiat un contract de studii cu ANIMV;
  • a plătit taxa de școlarizare aferentă programului „Colegiul National de Informații”;
  • nu a susținut evaluările la cele trei discipline pentru care i-au fost acordate note;
  • nu a susținut examenul de certificare a competențelor;
  • nu a ridicat personal certificatul de absolvire, de la sediul ANIMV.

Astfel, ținând cont de prevederile art. 144 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 precum și cele reliefate din lucrările Comisiei, se impune anularea certificatului de absolvire.

Menționăm că persoanele responsabile de încălcarea procedurilor de evaluare și acordare a certificatelor de studii din cadrul ANIMV nu mai au niciun fel de relație contractuală cu Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” sau cu Serviciul Român de Informații.