Clarificări privind comunicarea rezultatelor concursului de admitere la studiile universitare de licență 2020, organizat de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” în sesiunea 31.08 – 04.09.2020

În activitatea de comunicare a rezultatelor concursului de admitere la studiile universitare de licență pentru anul universitar 2020 – 2021, în funcționarea aplicației de centralizare a notelor obținute, au intervenit o serie de erori tehnice care au avut drept urmare comunicarea eronată a rezultatelor candidaților pentru una dintre instituțiile beneficiare, pentru specializarea „Studii de securitate și informații”.

Astfel, în data de 01.09.2020, ora 23:00 au fost afișate primele liste cu rezultatele concursului de admitere. Imediat după comunicare au fost primite sesizări referitor la faptul că în listă nu se regăseau candidații care aveau legitimațiile cu seriile 20200269, 20200270, 20200271.

Ca răspuns la aceste sesizări, în data de 02.09.2020, ora 14:30 listele au fost completate cu candidații cu seriile sus-menționate.

În data de 03.09.2020, ca urmare a unor noi sesizari, Comisia centrală de admitere a procedat la verificarea listelor afișate, constatând inadvertențe în corespondența între seriile legitimațiilor de concurs și notele obținute de candidați.

Pentru informarea corectă a candidaților instituției respective, Comisia centrală de admitere a decis următoarele:

  • reafișarea listelor privind rezultatul concursului, în conformitate cu rezultatele Comisiei de corectare a lucrărilor;
  • notificarea tuturor candidaților din partea instituției beneficiare cu privire la rezultate;
  • pentru candidații instituției beneficiare în cauză anularea contestațiilor depuse în termenul inițial și redeschiderea termenului de contestație de 24 h, începând cu data și ora afișării noilor liste cu rezultate (03.09.2020, ora 21:00);
  • afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor (06.09.2020, cel târziu ora 21:00).

Listele astfel revizuite au fost republicate în data de 03.09.2020, ora 21:00.

Având în vedere faptul că doi dintre candidații aflați pe listele publicate în data de 01.09.2020 s-au retras, lista cu rezultate comunicată în data de 03.09.2020 conține cu doi candidați mai puțin.

Verificările de conformitate efectuate de Comisia centrală de admitere nu au evidențiat erori în activitatea de corectare.

Situația în cauză face obiectul unei verificări interne, urmând a fi dispuse măsuri în consecință.