Ceremonia de absolvire a Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, promoția iulie 2014 „Constantin Brâncoveanu”

În data de 24 iulie a.c., la sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, a avut loc festivitatea de absolvire a studiilor universitare de licenţă, promoţia 2014 „Constantin Brâncoveanu”.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa reprezentanţilor Ministerului Apărării Naţionale, ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ai Ministerului Afacerilor Interne, instituţii partenere din cadrul sistemului naţional de siguranţă, apărare şi ordine publică, care beneficiază de formarea academică şi profesională a unor absolvenţi ai Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”.

La festivitate au participat domnul general-locotenent Florian Coldea, prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informaţii, domnul general-maior Ion Grosu, adjunct al directorului Serviciului Român de informaţii, domnul colonel Niculae Iancu, rectorul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, coordonatori ai unor unităţi din cadrul SRI, precum şi membri ai familiilor absolvenţilor.

În alocuţiunile susţinute, a fost subliniată importanţa deosebită a procesului de pregătire academică şi profesională a viitorilor ofiţeri de informaţii, precum şi a perfecţionării continue în carieră, astfel încât aceştia să poată preveni şi elimina provocări de tip nou la adresa securităţii naţionale.

A fost evidenţiată, de asemenea, importanţa suflului nou adus în instituţiile cu rol în asigurarea securităţii naţionale de tinerele generaţii de ofiţeri, pregătite să contribuie la îndeplinirea cu succes a obligaţiilor asumate de ţara noastră ca stat membru al Alianţei Nord-Atlantice şi al Uniunii Europene, la o mai bună reprezentare a României pe scena internaţională precum şi la promovarea intereselor sale de securitate naţională.

Alocuţiunile oaspeţilor au subliniat nivelul de excelenţă academică şi profesională transferat studenţilor de către Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, atât prin procesul riguros de selecţie, cât şi prin standardele de pregătire universitară şi de specialitate urmărite pe parcursul anilor de studiu.

Vorbitorii au urat succes în carieră tinerilor absolvenţi şi au felicitat corpul profesoral pentru profesionalismul, dăruirea şi implicarea în formarea noilor generaţii de ofiţeri de intelligence, care vor continua misiunea nobilă de a servi patria, de a apăra securitatea naţională.

Pentru performanţele obţinute în pregătirea generală universitară, reprezentanţii conducerii Academiei şi ai instituţiilor partenere au oferit brevetul de ofiţer, insigna Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, premii şi distincţii atât şefilor de promoţie ai specializărilor Psihologie – Informaţii şi Studii de Securitate – Informaţii, cât şi absolvenţilor care s-au remarcat pe parcursul celor trei ani de studii prin creativitate şi iniţiativă studenţească.

La finalul festivităţii, familiile tinerilor ofiţeri au efectuat un tur al campusului universitar, vizitând spaţii în care absolvenţii şi-au desăvârşit pregătirea.