Calendar de selecție a grupului țintă în proiectul POCU/993/6/13/153310 “Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată și aplicată în logica STEAM + Health”

Oportunitate de burse pentru cercetare aplicativă

Metodologia de selecție a grupului țintă în proiectul POCU/993/6/13/153310 “Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată și aplicată în logica STEAM + Health”

Fișă de înscriere

Declarație pe proprie răspundere privind evitare dublei finanțări

Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Raport de autoevaluare

Plan de valorificare a cercetării prin integrarea rezultatelor acesteia în produse/metode/servicii cu aplicabilitate în economie sau mediul social