Amânarea concursului pentru ocuparea postului de asistent universitar (militar), disciplina limba rusă

Având în vedere constatările comisiei de concurs (proces-verbal cu nr. 37732/ 04.02.2020), prin care membrii comisiei de concurs au constatat faptul că nu sunt îndeplinite prevederile art. 58 din Metodologia organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, și luând în considerare  prevederile art. 38 din HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 74 din HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” amână desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de asistent universitar (militar), poziţia 32, discipline: Limba rusă – Dezvoltarea competenţelor lingvistice specifice, scos la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020, în cadrul Departamentului de limbi străineFacultatea de Studii de Intelligence, programat inițial a se desfășura în data de 04.02.2020, pentru data de 17.02.2020.