Anularea concursului pentru ocuparea postului de asistent universitar, disciplina: Limba rusă

Având în vedere că membrii comisiei de concurs au constatat, prin proces-verbal nr. 51452/17.02.2020, faptul că la data de 17.02.2020 nu sunt îndeplinite, în totalitate, prevederile art. 58 din Metodologia organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, respectiv parcurgerea etapelor de selecție specifice instituției, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” anulează concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar (militar), poziţia 32, discipline: Limba rusă – Dezvoltarea competenţelor lingvistice specifice, scos la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020, în cadrul Departamentului de limbi străineFacultatea de Studii de Intelligence, acesta urmând a fi reorganizat la o dată care va fi comunicată ulterior.

Art. 58.

(1) Încadrarea candidaţilor în Serviciul Român de Informaţii şi numirea pe oricare din posturile scoase la concurs sunt condiţionate de promovarea unor etape de selecţie specifice instituţiei, în conformitate cu Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu completările şi modificările ulterioare, şi cu reglementările interne în vigoare.

(2) Etapele de selecţie menţionate vor avea loc preliminar desfăşurării primei probe de concurs şi promovarea acestora reprezintă condiţie obligatorie pentru participarea la concurs.