ANIMV – Proiectul INTELIGENT

25 septembrie 2023

Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul” (ANIMV), în calitate de beneficiar, a implementat, în perioada 2016 – 2023, proiectul Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate – INTELIGENT, project cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, cod MySMIS 109212, în valoare totală de 58.482.263,27 lei, conform deciziei de finanțare. Valoarea cofinanțării UE a fost 53.820.000,17. Perioada de derulare a proiectului a fost 16 decembrie 2016 – 30 septembrie 2023.

Obiectlvul general al Proiectului INTELIGENT a fost cresterea competitivltatii economice la nivel national prin construirea la nivelul Academiei Nationale de Informații „Mihai Viteazul” a unei infrastructuri de cercetare în domeniul securității și intelligence-ului la cele mai înalte standarde de performanță.

Proiectul a contribuit la asigurarea conditiilor optime de cercetare stiintifica în vederea cresterii competitivltatii si dezvoltarii cercetarii stiintifice în domeniul securitate si rezilienta a infrastructurilor si serviciilor critice din domeniul securitatii nationale, prin dezvoltarea si implementarea unor noi modele si procese de colectare si analiza de date specifice proceselor de intelligence.

În Complexul de Cercetare dezvoltat în cadrul proiectului, la Institutul National de Studii de Intelligence, au fost realizate 7 laboratoare de cercetare, dupa cum urmeaza:

  1. Laboratorul de Cercetare Fundamentala în Intelligence;
  2. Laboratorul de Istorie a Intelligence;
  3. Laboratorul de Comunicare Strategică în Situatii de Criză;
  4. Laboratorul de Intelligence Competitiv;
  5. Laboratorul de Politici de Securitate;
  6. Laboratorul de Securitate Locală, Regională si Globală;
  7. Laboratorul psihologie experimentală.

Noul Complex de Cercetare este un centru de excelenta în domeniul analizei riscurilor de securitate, inclusiv prin construirea unor instrumente si sisteme care sa permita gestiunea eficienta a Big Data si Open Data. Unul dintre obiectivele centrului este de a extinde utilizarea platformelor de producere a intelligence catre o gama de utilizatori cat mai diversa si mai voluminoasa, o conditie necesara a unei abordari integrate a securitatii infrastructurilor si serviciilor.

Tehnologiile dedicate colectarii si analizei informatiilor din dotarea noului complex de cercetare vor permite îmbunătățirea capacității de a gestiona volumul mare de date si de a controla indicatorii de performanta, încurajând, astfel, explorarea si descoperirea analitică.

Activitatile de cercetare-dezvoltare ce se vor desfasura în Complexul de cercetare INTELIGENT vor fi asigurate de cadrele didactice si de cercetare, studenții, masteranzii si doctoranzii Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul”, în beneficiul mediului academic, privat si guvernamental, național și internațional și partenerilor instituționali ai ANIMV.

www.proiect-inteligent.ro
Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”
Adresa: Soseaua Odai, nr. 20-22, sector 1, Bucuresti
Fax: 0213104828