ANIMV – Proiect INTELIGENT

Pe 6 și 7 aprilie a.c., în AULA Inteligent a Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV), a avut loc o Conferință pentru promovarea Proiectului INTELIGENT și diseminarea rezultatelor cercetării în ANIMV.

Evenimentul a reunit participanți din mediul academic, privat și guvernamental național, parteneri instituționali ai ANIMV, alături de beneficiari interni ai proiectului, cadre didactice și de cercetare, studenți, masteranzi și doctoranzi ai Academiei.

Proiectul INTELIGENT a vizat construirea unei infrastructuri performante de cercetare – dezvoltare – inovare în domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate și este finanțat din fonduri europene nerambursabile. Obiectivul general este creșterea competitivității economice la nivel național prin construirea, la ANIMV, a unui Complex de Cercetare al Institutului Național de Studii de Intelligence, dar și prin extinderea activității de cercetare – dezvoltare derulată de Academie în beneficiul securității locale, regionale și naționale.

Evenimentul a fost un prilej pentru prezentarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului INTELIGENT și a infrastructurii și resurselor disponibile, respectiv pentru prezentarea celor șapte laboratoare de cercetare dezvoltate, dar și a activităților derulate de-a lungul proiectului, în intervalul 2018-2023.


ANIMV