Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea funcției de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), pentru mandatul 2022-2026

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL”

 anunţă:

     În conformitate cu art.11, alin. (3) din Codul Studiilor Universitare de Doctorat, aprobat prin H.G. nr. 681/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 551 din 03 august 2011, cu completările şi modificările ulterioare, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”  anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea funcţiei de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), pentru mandatul 2022-2026.

Dosarul de concurs se va depune la registratura academiei până la data de 13.05.2022.

Concursul se va desfăşura pe baza unui interviu ce va avea loc la data de 31 mai 2022 la sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, şoseaua Odăi nr. 20, sector 1, Bucureşti, conform Metodologiei de organizare a concursului pentru funcţia de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, aprobată de Senatul Universitar al academiei în data de 08.12.2021.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0377721512.

Anunț postat la data de 14.03.2022.