Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” anunță începerea proiectului INTELIGENT

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, cu sediul în București, sector 1, anunță începerea activităților proiectului „Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, derulat în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC).
Mai multe detalii aici.