30 de ani de la înființarea școlii românești de intelligence – Comunicat de presă

30 de ani de la înființarea școlii românești de intelligence

Mesajul rectorului Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”

Prima școala românească modernă de intelligence a fost înființată în luna august a anului 1992, acum exact 30 de ani! Nașterea ei este strâns legată de parcursul democratic al statului și a venit ca o continuare firească a procesului de reformă și democratizare a activității de informații începute cu înființarea Serviciului Român de Informații cu doi ani mai devreme, în 1990. Astfel, în august 1992, se constituia, prin Hotărâre de Guvern, Institutul Superior de Informații (ISI), o unitate de învățământ superior dedicat studiilor de intelligence. Începutul nu a fost unul ușor! Fără o tradiție națională sau regională a studiilor academice în domeniu, fără un fundament științific consolidat, ISI a fost, în anii ’90, un demers de pionierat, exploratoriu, care a căutat să armonizeze nevoile practice de pregătire ale ofițerilor de informații cu aspirația de consolidare a domeniului intelligence ca domeniu de investigație științifică de sine stătător, conex disciplinelor psihologie și sociologie.
La doar trei ani distanță, în aprilie 1995, Institutul Superior de Informații devine Institutul Național de Informații (INI), ceea ce îi conferă anvergura dorită de instituție militară de învățământ superior cu caracter național. Obiectivul Institutului la acea vreme era acela de a se racorda la standardele naționale de calitate în educația universitară și de a conferi validitate și coerență demersurilor de formare ale noilor ofițeri.
Mai târziu, școala românească de intelligence a căutat să își găseacă propria identitate urmărind nu numai standardele de calitate specifice învățământului universitar, ci și corelarea cu noile curente de investigație științifică în relații internaționale, studii de securitate și studii de intelligence, așa cum au fost acestea consacrate, într-o tradiție mult mai lungă și mai extinsă, în spațiul transatlantic. Accentul a fost pus atunci pe corelarea disciplinelor de studiu și a programelor universitare cu cercetările în domeniu. În acei ani INI a înființat prima sa revistă științifică – Psihologia și mass media – și a început să organizeze evenimente științifice, sesiuni de comunicări și conferințe prin care să încurajeze dezbaterile și formarea unui hub de cunoaștere național.
Uitându-ne obiectiv în urmă, putem spune că, după această perioadă exploratorie, adevăratul parcurs al școlii de intelligence românești ca universitate cu aspirații academice, a început în octombrie 2000, odată cu înființarea Academiei Naționale de Informații, restructurarea programelor de studiu și alinierea acestora la standarde europene. Adoptarea reglementărilor Procesului Bologna în 2007 și regândirea pregătirii universitare ca proces complet, cu studii de licență, master și doctorat a adus cu sine un proces de creștere și maturizare. Un deceniu mai târziu, în 2010, ANI, devenită între timp, în 2009, Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul”, a asumat un nou obiectiv, acela de a corela învățământul universitar cu cercetarea științifică. A fost înființat astfel Institutul Național de Studii de Intelligence, o entitate de cercetare dinamică prin care Academia a reușit să devină competitivă în cercetare și să câștige proiecte cu finanțare europeană, alături de consorții universitare de prestigiu.
Parcursul Academiei nu a fost însă întotdeauna unul liniar și ascendent. Modernizarea ei accelerată, dezvoltarea programelor de învățământ universitar și post-universitar, anii de pionierat ai școlii doctorale au însemnat atât bune practici, cât și obstacole nu întotdeauna bine gestionate și multe lecții învățate. Dincolo de acestea însă, putem spune că determinarea cu care Academia și-a asumat nevoia de reformă și onestitatea cu care a parcurs acest demers, nu întotdeauna comod, a făcut ca ea să continue să se dezvolte. Nu întâmplător ultimul deceniu a stat sub semnul internaționalizării progresive. Acum 10 ani, în 2012, ANIMV organiza prima sa conferință cu participare internațională și aducea împreună cele mai mari nume în domeniul studiilor de intelligence la aceeași masă cu practicienii din regiune. Un an mai târziu era lansat primul program internațional de formare ,,Securitate în Regiunea Mării Negre”, organizat alături de Universitatea Harvard și National Intelligence University din Statele Unite.
Această privire retrospectivă asupra parcursului Academiei Naționale de Informații ,,Mihai Viteazul” mi-a permis și realizarea unei retrospective proprii. Anul acesta mi-am început cel de al doilea mandat ca Rector al Academiei și am intrat în cel de al cincilea an de activitate managerială universitară aici. Misiunea pe care am primit-o din partea conducerii Serviciului Român de Informații la început de mandat a fost aceea de a dezvolta tinerii ofițeri în acord cu profilul lumii în care trăiesc. În toți acești ani am căutat să promovez etica și onestitatea academică, să consolidez mecanismele de garantare a calității în procesele educaționale și de cercetare și să încurajez parcursul de internaționalizare al acesteia. Oferta educațională a fost așadar remodelată într-o nouă paradigmă, care să răspundă adecvat la nevoile de pregătire ale comunității de informații într-o lume din ce în ce mai digitalizată, interconectată și în schimbare accelerată. În ceea ce privește Serviciul Român de Informații, Academia a devenit în acești ani unica poartă de intrare, educație și pregătire continuă.
În 2020 am semnat, din partea României, Scrisoarea de Intenție prin care se înființa Colegiul de Intelligence din Europa. În paralel, ANIMV a devenit membru al Colegiului European de Securitate și Apărare, având în ambele foruri de cooperare un rol activ în dezvoltarea de programe europene de formare în domeniul studiilor de intelligence.
Toate aceste lucruri mă fac să privesc spre viitor cu încredere. Academia se află într-un proces de validare academică europeană și internațională, bazat pe calitatea proceselor educaționale și a rezultatelor științifice obținute. A dezvoltat și va continua să dezvolte programe de master și doctorat în co-tutelă internațională, prin programe cadru europene. Va continua să inițieze proiecte de cercetare destinate creșterii rezilienței societale la amenințări precum polarizarea socială, radicalizarea, propaganda și dezinformarea. În același timp, odată cu preluarea președinției Colegiului de Intelligence din Europa, în 2023, vom continua eforturile de dezvoltare a unei culturi strategice comune de intelligence si securitate, pentru a putea consolida cooperarea și cunoașterea comprehensivă a amenințărilor cu care societatea democratică europeană se va confrunta în anii următori. Este un efort pe care comunitatea academică și de cercetare trebuie să îl facă pentru a veni în sprijinul dezvoltării unei viziuni europene împărtășite de toate statele membre și a contribui prin cunoaștere obiectivă la o abordare eficientă a amenințărilor.
În concluzie, la împlinirea celor 30 de ani de la înființarea primei școli românești moderne de intelligence, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit de-a lungul timpului la acest proiect și să îi îndemn pe colegii mei să nu își piardă viziunea, determinarea și entuziasmul pentru formarea academică a tinerilor ofițeri.