Oferta publică de școlarizare pentru studii universitare de licență 2023 – 2024

Documente aferente

Cerere de înscriere

Oferta publică de școlarizare – Licență 2023-2024

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere

Model de test pentru evaluarea aptitudinilor – Specializarea „Operaţiuni de Intelligence”Model de test pentru evaluarea aptitudinilor – Specializarea „Studii de securitate și informații”
Instituții beneficiare

Programul este adresat atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta maximă 23 de ani, care își doresc o carieră în domeniul securității naționale.

Pentru anul universitar 2023-2024, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV) organizează cursuri universitare de licență, după cum urmează:

  • Pentru formarea ofițerilor operativi – specializarea Operaţiuni de Intelligence
  • Pentru formarea ofițerilor analiști – specializarea Studii de securitate și informații

Admiterea la acest program este precedată de un proces de selecţie pe care fiecare candidat trebuie să îl parcurgă cu succes pentru a ajunge în etapa de susţinere a examenului organizat de ANIMV.

Candidații interesați se vor înscrie în procesul de selecție, până la data de 31.12.2022, prin transmiterea unui CV la adresa [email protected] (cu titlul „Licență ANIMV Nume și prenume”) şi cu precizarea, în corpul e-mail-ului, a localităţii unde le este facilă contactarea de către un reprezentant HR al SRI.

În urma promovării tuturor etapelor procesului de selecție, candidații validați vor participa la concursul de admitere. Detalii privind calendarul, numărul de locuri și metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare de licenţă vor fi publicate pe site-ul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Informații cu privire la procesul de selecție al candidaților Serviciului de Protecție și Pază pot fi solicitate la telefon: 0751.130.189, (în zilele lucrătoare, în intervalul 08:00-20:00), e-mail: [email protected] și pot fi vizualizate pe website: www.spp.ro

Informații cu privire la procesul de selecție al candidaților Serviciului de Informații Externe pot fi solicitate la telefon: 021.231.24.55, 0741.319.205 (în zilele lucrătoare, în intervalul 08:00-20:00), e-mail: [email protected] și pot fi vizualizate pe website: https://www.sie.ro/noutăți

Informații cu privire la procesul de selecție al candidaților Serviciului de Telecomunicații Speciale pot fi solicitate la telefon: 021.20.22.416, 021.20.22.412, e-mail: [email protected] și pot fi vizualizate pe website: https://www.sts.ro/cariera/admitere-in-institutii-de-invatamant-militar

Detalii cu privire la procesul de selecție al candidaților Administrației Naționale a Penitenciarelor pot fi vizualizate pe www.anp.gov.ro. Alte informații cu privire la procesul de selecție pot fi solicitate la tel. 0311.303.362 – interior 106 – Serviciul Formare Profesională, e-mail: [email protected]

Recrutarea candidaților pentru concursul de admiterea la studii universitare de licență pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne se realizează de MAI în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate/ reședință. Candidații se prezintă pentru întocmirea dosarului de recrutare la una dintre structurile teritoriale de resurse umane ale Poliției Române – Inspectoratele Județene de Poliție, iar pentru cei din București la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.
Informațiile privind recrutarea și selecția candidaților pot fi vizualizate pe https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/ precum și pe site-urile oficiale ale unităților menționate.

Candidaţii pentru MApN vor proveni din Colegiile Naţionale Militare, promoţia 2023.


Oferta publică de școlarizare pentru studii universitare de licență 2022 – 2023

Documente aferente

Cerere de înscriere

Oferta publică de școlarizare – Licență 2022-2023

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere

programă – Istorie 2022programă – Limba şi literatura română 2022programă – Psihologie 2022
Instituții beneficiare

Recrutarea candidaților pentru admiterea la instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne se realizează în raport de domiciliu înscris în cartea de identitate/reşedinţă.

Candidaţii se prezintă pentru întocmirea dosarului de recrutare la una dintre structurile teritoriale resurse umane ale Poliţiei Române – Inspectoratele Judeţene de Poliţie, iar pentru cei din Bucureşti la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Datele de contact ale acestora se regăsesc pe site-urile proprii. Indiferent de unitatea de recrutare, se candidează pe numărul total de locuri scoase la concurs pentru MAI, la fiecare specializare.

 Informaţiile privind recrutarea şi selecţia candidaţilor în vederea admiterii la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru MAI, sesiunea 2022, vor fi postate pe site-ul oficial al Ministetului la adresa https.//mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala.

Relaţii pot fi furnizate şi la numărul de telefon 021/264.88.15.

Serviciul de Informații Externe scoate la concurs, în cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, pentru programul de licență 2022-2025, următoarele locuri:

Facultate Specializare Formare Număr locuri
Studii de Intelligence Studii de Securitate și Informații Ofițer 10
Informații Psihologie – Informații Ofițer 10

Programul este adresat atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârstă maximă de 23 de ani, care își doresc o carieră în domeniul securității naționale.

Procesul de evaluare pentru accesarea locurilor scoase la concurs de Serviciul de Informații Externe constă în:

 I. Selecția candidaților, organizată de Serviciul de Informații Externe, conform criteriilor și procedurilor instituționale (etapă cu caracter eliminatoriu).

Procesul de selecție cuprinde următoarele etape:

1. Înscrierea candidaților – se poate face până la data de 20 martie 2022. Persoanele interesate se pot adresa Unității Resurse Umane a Serviciului de Informații Externe, la numerele de telefon 021/231.24.55 și 0741.319.205 în zilele lucrătoare, intervalul orar 08:00 – 20:00, sau prin accesarea adresei de e-mail [email protected].

2. Susținerea probelor eliminatorii:

07 martie – 06 mai – interviu de selecție și evaluare psihologică.
09 – 27 mai – evaluarea cunoștințelor de limbă străină și control medical.

3. Întocmirea dosarului de admitere pe locurile Serviciului de Informații Externe.

Etapele procesului de selecție sunt programate telefonic de reprezentanții Unității Resurse Umane a Serviciului de Informații Externe și se desfășoară în București.

Candidații la concursul de admitere, pe locurile Serviciului de Informații Externe trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele cerințe:

– să aibă cetățenie română și domiciliu stabil în România;

– să nu aibă cazier judiciar și/sau fiscal;

– să nu se afle în preocuparea autorităților pentru fapte antisociale de orice natură;

– să fie declarați „apt psihologic”;

– să fie declarați „apt medical”, conform baremelor medico-militare în vigoare;

– să nu facă parte din organizații secrete sau interzise de lege;

– să nu fie înscris în partide politice, organizații politice ori să se angajeze în scris că va renunța la această calitate și la orice activitate politică odată cu admiterea în instituția militară de învățământ;

– să nu fie asociat unic, acționar majoritar ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor societăți comerciale, iar dacă este într-una dintre aceste situații, să se angajeze în scris că, în termen de 15 zile de la admitere, va întreprinde demersurile pentru a renunța la această calitate;

– să aibă situația militară clarificată;

– să aibă vârsta de maximum 23 de ani împliniți în anul organizării concursului; – să cunoască o limbă străină la nivel B2 mediu.

Notă: De la condițiile de înscriere prezentate, nu se acordă derogări și nu se admit reexaminări.

II. Concursul de admitere organizat de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din București, prin parcurgerea probelor de examen corespunzătoare specializării alese.

Înscrierea la examenul de admitere a candidaților declarați admiși în urma parcurgerii procesului de selecție are loc la sediul Academiei Naționale de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti.

Recrutarea candidaţilor pentru concursul de admitere organizat de ANIMV se realizează de către orice unitate penitenciară din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Pentru întocmirea dosarului de recrutare, potenţialii candidaţi se vor prezenta la structurile de resurse umane din unităţile penitenciare la care doresc să se înscrie. De asemenea, aceştia se pot informa de la orice unitate penitenciară din cadrul ANP.

Informaţiile privind recrutarea şi selecția candidaţilor, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească, vor fi postate pe site-ul ANP (anp.gov.ro), la secţiunea Carieră, subsecţiunea  Admitere în instituţii de învăţământ.

Numărul de telefon la care se pot solicita informaţii este 021/208.61.50 interior 27579 – Serviciul Formare Profesională.

Candidații pentru MApN vor proveni din absolvenții Colegiilor Naționale Militare, promoția 2022.


Oferta publică de școlarizare pentru studii universitare de licență 2021 – 2022

Documente aferente

Cerere de înscriere

Oferta publică de școlarizare – Licență 2021-2022

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere

programă – Istorie 2021programă – Limba şi literatura română 2021programă – Psihologie 2021
Instituții beneficiare

Procesul de selecție reprezintă o etapă obligatorie pentru candidații la studii universitare de licență ale Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, anterioară intrării în procesul de admitere. 

          Selecția vizează stabilirea îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice pentru o carieră militară în SRI – Detalii aici.

          Înscrierea pentru selecţie se face prin transmiterea unui CV la adresa [email protected] (cu titlul „Licenţă ANIMV Nume și prenume”) şi cu precizarea, în corpul e-mail-ului, a localităţii unde le este mai facilă contactarea de către un reprezentant HR al SRI, până la data de   25.03.2021.

          În urma promovării tuturor etapelor de selecție, candidații vor fi validați pentru a participa la concursul de admitere la studii de licenţă.

Informaţii cu privire la procesul de selecţie al candidaţilor Serviciului de Informaţii Externe pot fi solicitate la telefon: 0212.312.455, 0741.319.205 (în zilele lucrătoare, în intervalul 08:00-20:00), e-mail: [email protected] şi pot fi vizualizate pe website: https://www.sie.ro/noutăţi

Recrutarea candidaţilor pentru concursul de admiterea la studii universitare de licenţă pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne se realizează de MAI în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate/reşedinţă.

Candidaţii se prezintă la structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române – inspectoratele judeţene de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pentru întocmirea dosarului de recrutare.

Informaţii privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pot fi vizualizate pe https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala, precum şi pe site-urile oficiale ale unităţilor menţionate.

Detalii cu privire la procesul de selecţie al candidaţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pot fi vizualizate pe www.anp.gov.ro, secţiunea „Carieră” – subsecţiunea „Admitere în instituţii de învăţământ” – Admitere 2021.

Alte informaţii cu privire la procesul de selecţie pot fi solicitate la Serviciul Formare Profesională, Direcţia Management Resurse Umane, tel. 021.242.18.46 – interior 27579, e-mail [email protected].