Prof. univ. dr. Adrian-Liviu IVAN – câștigător al concursului pentru ocuparea funcției de director al CSUD

Prof. univ. dr. Adrian-Liviu IVAN a fost declarat câștigător al concursului pentru ocuparea funcției de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, pentru mandatul 2016-2020.

Concursul public pentru ocuparea funcţiei de director al CSUD din cadrul IOSUD –  Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Codului studiilor de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din data de 3 august 2011, și Metodologiei de desemnare a directorului Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), la 07.03.2017.

În urma desfășurării concursului menționat, pe baza notelor acordate, comisia de concurs, desemnată prin Decizia rectorului nr. 1023859 din 06.03.2017, l-a declarat câștigător pe prof. univ. dr. Adrian-Liviu IVAN.