Procedura privind desfăşurarea on-line a alegerilor pentru reprezentanții studenților în Senat, Consiliul de Administrație, Consiliul Facultății din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

Procedura privind desfăşurarea on-line a alegerilor pentru reprezentanţii studenţilor în Senat, Consiliul de Administraţie, Consiliul Facultăţii din Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”