În data de 25 noiembrie 2014 a avut loc conferința de lansare a proiectului “START- O viață de calitate in siguranță!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

În data de 25 noiembrie 2014 a avut loc conferința de lansare a proiectului “START- O viață de calitate in siguranță!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în care Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”  este partener al Departamentului pentu Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de beneficiar.

Cu acest prilej, domnul conferențiar  universitar doctor Niculae Iancu, Rectorul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, a subliniat necesitatea unei abordări integrate privind dezvoltarea unor proceduri și instrumente aplicabile la nivel național pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a traficului de persoane. În context, domnia sa a apreciat că prezența Academiei în acest parteneriat este firească, în acord cu una dintre principalele misiuni, aceea de diseminare a culturii de securitate, într-o perioadă în care securitatea cetățeanului, alături de securitatea statului, a devenit mai pregnantă ca oricând în domeniul studiilor de securitate.