HG 404 din 2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat