Școala doctorală

În baza mandatului stabilit de factorii de decizie ai comunităţii academice din cadrul Academiei Naționale de Informații ”Mihai Viteazul”, Consiliul Științific al Academiei a finalizat activitatea de evaluare a respectării standardelor de calitate academică a tezelor de doctorat.

Consiliul Ştiinţific a luat notă de faptul că, în perioada de referinţă analizată, aspecte referitoare la calitatea şi consistenţa activităţii de cercetare, în special la nivelul Şcolii Doctorale, au făcut obiectul unor luări de poziţii în spaţiul public, în maniere preponderent negative, cu trimiteri la suspiciuni referitoare la existenţa plagiatului în conţinutul unor teze.

Pe parcursul analizei, Consiliul Ştiinţific a constatat faptul că un număr de 9 absolvenţi ai Şcolii Doctorale din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii “Mihai Viteazul” au renunţat la titlul de doctor, în baza Legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, pe baza unor cereri de renunţare formulate în perioada 3 – 7 martie a.c. şi înregistrate la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în data de 10 martie a.c. În acest mod a fost anulat, prin efectul legii, obiectul evaluării punctuale a tezelor elaborate de către cei 9 absolvenţi ai Şcolii Doctorale.

Prin raportare la activitatea Şcolii Doctorale, rezultatele preliminare ale evaluării tezelor de doctorat relevă respectarea cerinţelor de formă şi conţinut specifice perioadelor în care au fost realizate, cu menţiunea că pentru unele dintre acestea, finalizate preponderent în perioada 2010-2011, au fost identificate unele erori sau abateri de la standardele academice şi politicile de calitate din prezent. Autorii acestora au fost informaţi pentru a formula puncte de vedere şi pentru a corecta lucrările elaborate, în condiţiile legii, urmând a fi informată şi Comisia de etică a Academiei pentru a dispune măsuri, după caz, în acord cu metodologiile în vigoare.

De asemenea, Consiliul Științific a analizat stadiul implementării obiectivelor strategice de dezvoltare a pilonului de cercetare ştiinţifică al Academiei.

Analiza realizată de Consiliul Ştiinţific a urmărit:

1. Stabilirea existenţei cadrului ştiinţific al activităţii de cercetare, a limitelor conceptuale şi a dinamicii domeniului şi ariilor ştiinţifice de referinţă.

2. Identificarea obiectivelor strategice de dezvoltare a componentei de cercetare ştiinţifică şi evaluarea asimilării acestora la nivelul comunităţii academice, respectiv a stadiului de implementare a direcţiilor de acţiune asumate prin documentele de planificare a cercetării.

3. Analiza soluţiilor de natură organizatorică şi a stadiilor de operaţionalizare a acestora la toate nivelurile de manifestare a activităţii de cercetare.

4. Identificarea măsurilor de adaptare permanentă a procesului de dezvoltare a pilonului de cercetare ştiinţifică la evoluţia contextelor naţionale şi internaţionale din domeniu.

5. Analiza eficienţei şi consistenţei proceselor de cercetare şi a calităţii rezultatelor acestora, inclusiv sub aspectul eticii universitare.