ANISTUD 2023 – Call for Papers

Continuând tradiția de evenimente dedicate formării unei școli românești de intelligence, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” organizează ediția 2023 a sesiunii de comunicări științifice studențești ANISTUD.

Adresată studenților de la programele de studii universitare de licență ale universităților militare, respectiv studenților de la programele de studii universitare de licență ale universităților civile care au fost înmatriculați pe locuri destinate Serviciului Român de Informații, această manifestare științifică își propune să construiască o platformă de cunoaștere și dialog, în vederea încurajării interacțiunii și a schimbului de experință, precum și pentru racordarea la evoluțiile și tendințele înregistrate în domeniul studiilor de securitate și intelligence.

Tematica acestui an, A look into the future: Intelligence-ul și Securitatea Națională sub lupa tendințelor și provocărilor secolului al XXI-lea, este menită să deschidă oportunități de explorare și de cercetare, în cadrul următoarelor secțiuni subsecvente:

 1. Operațiuni de intelligence – provocări și oportunități în secolul al XXI-lea;
 2. Dinamica securității naționale în secolul al XXI-lea: oportunități și provocări;
 3. Tehnologii emergente pentru securitatea națională și intelligence;
 4. Limbi străine: Comunicare interculturală (panel în limba engleză).

Evenimentul se va desfășura în perioada data de 6 aprilie 2023, la sediul Academiei din Șoseaua Odăi, nr. 20-22, sector 1, București.

Vă invităm pe această cale să participați la ANISTUD 2023 și vă anunțăm că termenul de transmitere pentru lucrările dumneavoastră este de 29 martie 2023.Pentru a fi acceptate, lucrările trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • număr pagini: 5-10 (tip A4);
 • date de identificare: titlu lucrare, nume autor/autori (maxim 2), afilierea instituțională, date de contact (adresă de e-mail);
 • abstract de 200-250 de cuvinte și 5-6 cuvinte cheie;
 • respectarea regulilor academice de scriere și utilizarea diacriticelor;
 • font: Times New Roman, 12 (titlurile capitolelor și subcapitolelor vor fi marcate cu bold);
 • referințe bibliografice finale și trimiteri în text (autor, an, pagină) respectând condițiile stilului APA;
 • tabelele, graficele, imaginile și anexele trebuie să fie numerotate și inserate cu trimitere la sursă, astfel încât să poată fi editate și modificate.

Pentru mai multe detalii cu privire la eveniment, vă rugăm să consultați agenda și concept note-ul disponibile în această secțiune. Pentru orice alte informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați colectivului de organizare al conferinței la adresa de e-mail [email protected].