Oferta de școlarizare pentru admitere la studii universitare de master de cercetare organizate începând cu anul universitar 2016-2017

Programele universitare de master de cercetare organizate de Academie corespund unui număr de 120 de credite transferabile şi conduc, prin obiectivele didactice, la aprofundarea cunoştinţelor şi formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat şi asigură baza pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale şi academice postuniversitare.

Au dreptul să participe la colocviul de admitere absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare.

Înscrierile în vederea participării la colocviul de admitere se fac în perioada 01-30.09.2016, de luni până vineri între orele 9.00-14.00, la sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Admitere 2016