Se implementează sistemul Bologna

Se trece la structura universitară de tip 3-2-3 (licenţă, master, doctorat), în acord cu sistemul european al educaţiei și cu standardele naționale.