Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat – ANIMV 2021

Regulamentul Bibliotecii Centrale ANIMV – 2017

Regulament organizare și funcționare Consiliu Științific ANIMV 2021

Regulament organizare și funcționare Senat ANIMV 2020

Regulament organizare și desfășurare a studiilor universitare de licență – 2020

Regulament organizare programe postuniversitare – Senat 25.11.2021

Regulament organizare masterat 20.05.2021

Regulament organizare și funcționare FSI  2021

Regulament organizare și funcționare  FI 2021

Regulamentul consiliului Facultăţii de Studii de Intelligence 2021

Regulamentul consiliului FI 2021

Regulament activitate profesională Masterat ANIMV 2021

Regulament organizare și funcționare  Consiliul de Administratie ANIMV 2022

Regulament  funcționare  Comisie de Etică a Animv 2022

Regulament  activitate profesională Licență ANIMV 2021

Metodologie structuri și Funcții de conducere –  Senat 24.02.2022

Metodologia de promovare în cariera didactică

Plan de egalitate de gen – Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” 2022-2025

Sistemul de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale ale Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” 2021

Strategia privind evaluarea și asigurarea calității educației în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” 2021

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și asigurare a calității educației în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” 2021

Procedura operațională de organizare și desfășurare a alegerilor în sistem electronic pentru reprezentantul studenților în Comisia de evaluare și asigurare a calității educației din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” 2021

Metodologia de evaluare a performanțelor individuale ale personalului didactic din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” 2021

Metodologia privind evaluarea studenților/cursanților în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” 2015

Procedura privind contestarea evaluării de către studenţi în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” 2021

Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor pentru reprezentanţii studenţilor în Senat, Consiliul de Administraţie, Consiliul Facultăţii, respectiv Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” 2022

Procedura privind desfăşurarea on-line a alegerilor pentru reprezentanţii studenţilor în Senat, Consiliul de Administraţie, Consiliul Facultăţii din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” 2022

Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” 2015

Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi 2019

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea instituţiei tutorelui în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” 2015

Metodologia de organizare şi funcţionare a Centrului de Consiliere şi orientare în carieră din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” 2015

Regulament privind aplicarea sistemului european de credite (ECTS/SECT) de studii transferabile în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” 2021

Metodologia privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit intern academic în cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” 2021