Procesul de selecție pentru MJ – ANP

Recrutarea candidaţilor pentru concursul de admitere organizat de ANIMV se realizează de către orice unitate penitenciară din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Pentru întocmirea dosarului de recrutare, potenţialii candidaţi se vor prezenta la structurile de resurse umane din unităţile penitenciare la care doresc să se înscrie. De asemenea, aceştia se pot informa de la orice unitate penitenciară din cadrul ANP.

Informaţiile privind recrutarea şi selecția candidaţilor, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească, vor fi postate pe site-ul ANP (anp.gov.ro), la secţiunea Carieră, subsecţiunea  Admitere în instituţii de învăţământ.

Numărul de telefon la care se pot solicita informaţii este 021/208.61.50 interior 27579 – Serviciul Formare Profesională.