Oferta publică de școlarizare pentru studii universitare de master PCSSC 2021 – 2022

Academia Națională  de Informații „Mihai Viteazul” scoate la concurs locuri pentru studiile universitare de master pentru promovarea culturii de securitate în societatea civilă 2021 – 2022, pentru anul universitar 2020-2021, după cum urmează:

FACULTATEA DE INFORMAŢII
Managementul informaţiilor de securitate naţională – 50 de locuri cu taxa
Managementul informaţiilor în combaterea terorismului – 50 de locuri cu taxa

FACULTATEA DE STUDII DE INTELLIGENCE

Relaţii internaţionale şi studii de intelligence – 50 de locuri cu taxa

Relaţii internaţionale si studii de intelligence în limba engleză – 20 de locuri cu taxa

Citeşte mai mult

Oferta publică de școlarizare pentru studiile universitare de master pentru promovarea culturii de securitate în societatea civilă 2021 – 2022

Cererea de înscriere la concursul de admitere

Tematica master pentru promovarea culturii de securitate în societate civilă 2021 – 2022

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER