Academia Națională  de Informații „Mihai Viteazul” scoate la concurs locuri pentru studiile universitare de master pentru promovarea culturii de securitate în societatea civilă 2020 – 2021, pentru anul universitar 2020-2021, după cum urmează:

Facultatea Domeniul de studii Programul de studii universitare de master Locuri  scoase la concurs
Facultatea
de Informații
Informații și securitate națională Managementul informațiilor de securitate națională (MISN) 50 de locuri cu taxă
Managementul informațiilor în combaterea terorismului (MICT) 50 de locuri cu taxă
Facultatea de Studii
de Intelligence
Relații internaționale
și studii europene
Relații internaționale și studii de intelligence (RISI) 50 de locuri cu taxă

 

Înscrierea candidaţilor se va realiza în perioada: 24.08 – 04.09.2020.

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere: 14 – 20.09.2020.

Eseul întocmit în vederea susținerii probei de concurs va avea între 6000 și 8000 de cuvinte.

 

Citește mai mult:

 

Documente utile: