Conf. univ. dr. Ella Magdalena Ciupercă

Decanul Facultății de Studii de Intelligence, a urmat cursurile Facultăţii de Psihosociologie a Institutului Național de Informații în perioada 1993-1997, în 1998 a finalizat programul de studii aprofundate Geopolitică și politici sociale din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universității București, în anul 2004 a obţinut titlul de doctor în sociologie la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Bucureşti, sub coordonarea prof. univ. dr. Septimiu Chelcea, cu tema „Inovaţie socială şi schimbare”. În perioada 2010-2012 a beneficiat de un grant postdoctoral UEFISCSU cu tema de cercetare „Expertiza de securitate şi diada responsabilitate socială – piaţa muncii în România”.

De-a lungul carierei profesionale a publicat numeroase cărţi, articole şi studii de specialitate în domeniile analizei de intelligence, culturii de securitate, responsabilităţii sociale, psihosociologiei minorităţilor active, fiind cooptată ca membră în diverse colegii editoriale ale unor publicaţii de specialitate sau manifestări ştiinţifice de profil.

De asemenea, dna Ella Ciupercă este membru al CNATDCU din anul 2014 (Comisia de Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine Publică), al ARACIS (2007) şi al ANC (2010).