REGULAMENTE

Regulamentul de organizare și de funcționare al CSUD

Regulamentul de organizare și de funcționare al Școlii Doctorale Informații și Securitate Națională

Regulamentul de organizare şi de desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat

Regulamentul de organizare şi de desfăşurare a programelor postdoctorale de cercetare avansată


METODOLOGII

Metodologia de desemnare a directorului CSUD

Metodologia de alegere a directorului Școlii Doctorale Informații și Securitate Națională

Metodologia de alegere a reprezentanților studenților doctoranzi și cercetătorilor postdoctorat în structurile de conducere universitară

Metodologia de organizare si desfasurare a procesului de obtinere a atestatului de abilitare

Metodologia de organizare și desfășurare a selecţiei în vederea admiterii la studiile doctorale

Metodologia de organizare și desfășurare a selecţiei în vederea admiterii la studiile postdoctorale

Metodologia de acordare a burselor pentru studenții doctoranzi și pentru cercetătorii postdoctorat

Metodologia de recunoaștere a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional obținute în străinătate

Metodologia de recunoaștere a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Metodologia de recunoaștere a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Metodologia de organizare şi desfăşurare a activităţii on-line în Şcoala Doctorală – Informaţii şi Securitate Naţională


PROCEDURI DOCTORAT

Procedura de obținere și de retragere a calității de conducător de doctorat în programul de studii universitare de doctorat

Procedura de organizare și de desfășurare a concursului de admitere în programul de studii universitare de doctorat

Procedura de înmatriculare și de exmatriculare în/din programul de studii universitare de doctorat

Procedura de evaluare a activităților și performanțelor conducătorilor de doctorat și ale studenților doctoranzi în programul de studii universitare de doctorat

Procedura de acordare a perioadei de întrerupere, de prelungire, de grație în programul de studii universitare de doctorat

Procedura programului complementar cunoştinţe, aptitudini, responsabilităţi, autonomie în programul de studii universitare de doctorat

Procedura programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate în programul de studii universitare de doctorat

Procedura programului individual de cercetare științifică în programul de studii universitare de doctorat

Procedura de constituire a dosarului de doctorat și de susținere publică a tezei de doctorat în programul de studii universitare de doctorat

Procedura de organizare și desfășurare a coordonării în cotutelă în programul de studii universitare de doctorat

Procedura mobilităților academice și de recunoaștere a creditelor transferabile de studii și de cercetare în programul de studii universitare de doctorat


PROCEDURI POSTDOCTORAT

Procedura de obținere și de retragere a calității de coordonator științific în programul postdoctoral de cercetare avansată

Procedura de organizare și de desfășurare a concursului de admitere în programul postdoctoral de cercetare avansată

Procedura de înmatriculare și de exmatriculare în/din programul postdoctoral de cercetare avansată

Procedura de evaluare a activităților și performanțelor coordonatorilor științifici și ale cercetătorilor postdoctorat în programul postdoctoral de cercetare avansată

Procedura de acordare a perioadei de întrerupere, de prelungire, de grație în programul postdoctoral de cercetare avansată

Procedura program complementar cunoştinţe, aptitudini, responsabilităţi, autonomie în programul postdoctoral de cercetare avansată

Procedura programului individual de cercetare științifică avansată în programul postdoctoral de cercetare avansată

Procedura de constituire a dosarului de absolvire și de susținere publică a lucrării științifice de absolvire în programul postdoctoral de cercetare avansată

Procedura mobilităților academice și de recunoaștere a creditelor transferabile de studii și de cercetare în programul postdoctoral de cercetare avansată


STRATEGII

Strategia de asigurare și de dezvoltare a calității programelor de studii universitare de doctorat și a programelor postdoctorale de cercetare avansată în Școala Doctorală Informații și Securitate Națională 2021-2025