Detalii cu privire la procesul de selecţie al candidaţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pot fi vizualizate pe www.anp.gov.ro, secţiunea „Carieră” – subsecţiunea „Admitere în instituţii de învăţământ” – Admitere 2021.

Alte informaţii cu privire la procesul de selecţie pot fi solicitate la Serviciul Formare Profesională, Direcţia Management Resurse Umane, tel. 021.242.18.46 – interior 27579, e-mail hr@anp.gov.ro.