PROGRAMUL DE PREGĂTIRE BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE se axează pe furnizarea de cunoştinţe avansate în domeniul „Informaţii şi Securitate Naţională”, elaborarea şi aplicarea de noi dezvoltări teoretice în spaţiul de preocupări al intelligence-ului şi al securităţii naţionale, cercetarea acestora prin intermediul analizei critice şi imaginaţiei creative, aplicarea principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice, precum şi a metodelor şi tehnicilor de cercetare, a instrumentelor ştiinţifice de interes pentru domeniul de doctorat.

Discipline obligatorii
1. Metodologia cercetării științifice
2. Etică și integritate academică
3. Studii de intelligence
4. Studii de securitate
Discipline opționale
1. Comunicare strategică
2. Analiză de intelligence
3. Studii de intelligence cultural
   

PROGRAMUL INDIVIDUAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ reprezintă componenta de cercetare a programului de studii universitare de doctorat. El este astfel proiectat în programul de doctorat încât să asigure obţinerea competenţelor profesionale şi transversale specifice cercetării ştiinţifice.

Activităţile de cercetare ştiinţifică ale programului sunt următoarele:

  1. Elaborarea proiectului de cercetare ştiinţifică a tezei de doctorat
  2. Participarea la conferinţe ştiinţifice
  3. Publicarea de articole ştiinţifice
  4. Susţinerea referatelor de cercetare ştiinţifică
  5. Avizarea tezei de doctorat în comisia de îndrumare
  6. Evaluarea tezei de doctorat în comisia de susţinere publică