CURRICULUM – PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Studiile doctorale sunt structurate pe două componente: (1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, cu parcurs comun pentru toți studenții doctoranzi; și (2) Programul individual de cercetare științifică, cu parcurs individual pentru fiecare student doctorand.

 

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE se axează pe furnizarea de cunoştinţe avansate în domeniul „Informaţii şi Securitate Naţională”, elaborarea şi aplicarea de noi dezvoltări teoretice în spaţiul de preocupări al intelligence-ului şi al securităţii naţionale, cercetarea acestora prin intermediul analizei critice şi imaginaţiei creative, aplicarea principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice, precum şi a metodelor şi tehnicilor de cercetare, a instrumentelor ştiinţifice de interes pentru domeniul de doctorat.

Discipline obligatorii
1. Metodologia cercetării științifice
2. Etică și integritate academică
3. Studii de intelligence
4. Studii de securitate
Discipline opționale
1. Comunicare strategică
2. Analiză de intelligence
3. Studii de intelligence cultural
   

PROGRAMUL INDIVIDUAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ reprezintă componenta de cercetare a programului de studii universitare de doctorat. El este astfel proiectat în programul de doctorat încât să asigure obţinerea competenţelor profesionale şi transversale specifice cercetării ştiinţifice.

Activităţile de cercetare ştiinţifică ale programului sunt următoarele:

  1. Elaborarea proiectului de cercetare doctorală
  2. Participarea la conferinţe ştiinţifice
  3. Publicarea de articole ştiinţifice
  4. Susţinerea referatelor de cercetare ştiinţifică
  5. Avizarea tezei de doctorat în comisia de îndrumare
  6. Evaluarea tezei de doctorat în comisia de susţinere publică

CURRICULUM – PROGRAMUL POSTDOCTORAL DE CERCETARE AVANSATĂ

Studiile postdoctorale sunt structurate pe o singură componentă, Programul individual de cercetare științifică avansată, cu parcurs individual pentru fiecare cercetător postdoctorat.

PROGRAMUL INDIVIDUAL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ AVANSATĂ reprezintă întregul program de studii postdoctorale și este proiectat astfel încât să asigure realizarea unei cercetări științifice foarte bine structurate și determinate.

Activitățile de cercetare științifică avansată ale programului sunt următoarele:

1. Elaborarea proiectului de cercetare postdoctorală
2. Participarea la conferinţe ştiinţifice
3. Publicarea de articole ştiinţifice
4. Susţinerea referatului de cercetare
5. Avizarea lucrării științifice de absolvire în comisia de îndrumare
6. Evaluarea lucrării științifice de absolvire în comisia de susținere publica