Colegiul Naţional de Informaţii este o structură din cadrul ANIMV, care gestionează programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă cu același nume,  prin intermediul căruia SRI participă la creșterea nivelului de expertiză a reprezentanților societății civile, administrației publice și mediului privat și la o mai bună înțelegere a provocărilor de securitate actuale. De-a lungul anilor, ni s-a demonstrat că am învățat cel puțin la fel de mult de la cursanții noștri cât au învățat aceștia de la noi.

Evoluția Colegiului Naţional de Informaţii a fost structurată în două etape

Primele 23 de ediții au fost adresate tuturor membrilor societății civile interesați în plan profesionl sau personal de domeniul securității naționale. În majoritatea cazurilor, cursanții au fost beneficiari ai produselor de intelligence – parlamentari, demnitari şi funcţionari guvernamentali, funcţionari publici din administraţia centrală şi locală, dar și reprezentanţi ai unor mari companii sau ai mass-media.

Cursurile au vizat promovarea și aprofundarea cunoştinţelor din domeniul securităţii naţionale şi specificitatea mecanismelor instituţiilor cu atribuţii în domeniu, precum şi aspecte privind parteneriatul şi cooperarea dintre acestea la nivel naţional din perspectiva dublei calităţi pe care România o are, ca membru al NATO şi al Uniunii Europene.

Începând cu ediția XXIV (2017), programul Colegiul Național de Informații se va adresa preponderent persoanelor care dețin autorizație de acces la documente clasificate, prin natura activităților profesionale pe care le desfășoară, în domenii relevante pentru securitatea națională.

Activitatea Colegiului Național de Informații este suspendată.