Centrul Național de Modelare și Simulare în Intelligence

Este înființat CNSI, care derulează programe de formare şi cercetare prin intermediul unei platforme de simulare care contribuie la proiectarea de scenarii de securitate pe termen mediu și lung.