Prof. univ. dr. Adrian Ivan

Coordonatorul activității Școlii Doctorale și coordonatorul activității CSUD este absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, deține diplomă de studii avansate în Istorie Contemporană și Relații Internaționale în cadrul aceleiași facultăți, precum și o diplomă de studii avansate în domeniul studii europene, eliberată de Institutul European al Universității din Geneva, Elveția. Adrian Ivan este doctor în relații internaționale, susținând teza cu titlul “Stat, majoritate şi minoritate naţională în România (1919-1930). Cazul maghiarilor şi germanilor din Transilvania, 2003”.
Domeniile sale de cercetare și expertiză sunt relații internaționale și studii de securitate, minorități naționale și etnice în relațiile internaționale, analiza politicilor de securitate și guvernanță europeană și internațională.
În prezent este profesor universitar în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie și Președintele Comisiei de experți permanenți de specialitate Științe Sociale, Politice și ale Comunicării – ARACIS.