Activitatea serviciilor românești de informații pe rețelele sociale

Oana-Cătălina FRĂȚILĂ

Arhivele statului din Iași în timpul celor două conflagrații mondiale

Emanuela LUNGU

Bunurile culturale – victimele fenomenului terorist

Alexandra NICOLESCU

Considerații privind mijloacele de manipulare psihologică utilizate în cadrul cultului Adnan

Andrei-Cristian MORARU

Incursiune într-un joc dublu al mistificării și diseminării de informații pentru identificarea indicatorilor de trădare

Teodora-Ioana MORARU

Intelligence – o abordare din perspectivă comunicațională

Mădălina-Elena LUPU

Narcoterorismul manifestat în mediul virtual

Nicolae PETRESCU

Partiția Indiei. Provocări în domeniul securității naționale în India independentă

Alexandra-Iulia NUC

Percepții cu privire la securitatea datelor confidențiale în cadrul rețelelor sociale

Elena-Iuliana BULGARIU

Propagandă vizuală a Federației Ruse în spațiul public privind „Marele război pentru apărarea patriei”

Dana SÎRBU (c. DRUGĂ)

Războiul caucazian (1817 – 1864) – Epopeea lui Șamil și pacificarea definitivă a Caucazului de către ruși

Bogdan MORAR

România – Stat rezilient în fața riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților din Regiunea Extinsă a Mării Negre

Claudia-Alexandra GABRIAN

Securitate și informații într-o lume în schimbare

Ioana PĂIUȘ, Tiberiu TĂNASE

Securitatea energetică și politicile de dezvoltare durabilă – Evoluții și tendințe

Diana JOIȚA, Adrian NEACȘA, Alin DINIȚĂ, Mirela PANAIT

West understands East?

Ovidiu Liviu UIFĂLEANU

The allure of violent extremism as a pathway to manhood

Daniel IONIȚĂ